صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم باران پاییزی

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری