صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند