صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری