صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم ترانه ها

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم باران پاییزی

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی