صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم باران پاییزی

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم ترانه ها

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی