صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی