صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند