صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری