صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم خاتون

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم باران پاییزی

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند