صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری