صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری