صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم یه عصر خوب

محسن ابراهیم زاده, هوروش بند

آلبوم مستم کن

شهرام شکوهی, داریوش اقبالی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم دیوونه بازی

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم نفس

شهرام شکوهی, ماکان بند

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری