صبر کنید
صبر کنید

آلبوم های مشابه

آلبوم ترانه ها

شهرام شکوهی, بنیامین بهادری

آلبوم گریه در ماه

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم پرسه در باد

محسن ابراهیم زاده, بنیامین بهادری

آلبوم عاشقانه ها

محسن ابراهیم زاده, محمد اصفهانی

آلبوم ترکم نکن

محمد اصفهانی, بنیامین بهادری

آلبوم سیم آخر

رضا صادقی, داریوش اقبالی